NEWS & UPDATES : 1. dada2. विद्यार्थी भर्ना गराउने सम्बन्धमा (जि.शि.का. सबै)3. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा4. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)5. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना6. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

Publications - Adult Non Formal Schooling

S. N. Name Type Size View
13अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय प्राथमिक- तह १ विज्ञानapplication/pdf8 Mb
14अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय प्राथमिक - तह १ अंग्रेजी application/pdf10.36 Mb
15शिक्षक निर्देशिका-नेपाली (निमावि खुला)application/pdf1.63 Mb
16शिक्षक निर्देशिका-सामाजिक (निमावि खुला)application/pdf2.56 Mb

123456

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer