Saturday May 27, 2017  |    

GOVERNMENT OF NEPAL
MINISTRY OF EDUCATION

Non-Formal Education Center

साक्षरता हाम्रो अधिकार

NEWS & UPDATES :

निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड           ||           सूची दर्ता २०७३-०७४           ||           सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण           ||           विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना           ||           Roster निवेदन format           ||           

Staffs

 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठीमी, भक्तपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरु 

सि. नं.

कर्मचारी संकेत नं.

पुरा नाम

हालको पद

सम्पर्क नम्वर

१५५८१६ चूडामणि पौडेल

 निर्देशक

9851115904

 ७३५९०

 बद्री प्रसाद पौडेल

 उप निर्देशक

9849804215

१४१३७९

दिनेश घिमिरे

उप निर्देशक

9841298668

 १४२०९३

 प्रेम कुमार भट्टराई

 उप निर्देशक

9841327938

 १५२३००

बाल कृष्ण गैरे

 उप निर्देशक

9851201823

१४१९३४

रमेश सिह थापा

 उप निर्देशक

9854040599

१५४१५७ सेमन्तराज कोइराला उप निर्देशक 9851234698

 १३९९७४

 प्रमिला बखती

 उप निर्देशक

9841615017

 १०२४५०

 रवि श्रेष्ठ

 शाखा अधिकृत

9841267903

१०

१४९५८२

बालकृष्ण थापा

 लेखा अधिकृत

9841380934

११

 १८७०४४

 उद्धव राज कट्टेल

 शाखा अधिकृत

9846067085

१२

 १५२२६६

 रुद्र प्रसाद भट्टराई

 शाखा अधिकृत

9841354995

१३

 २००९०२

 विमला मिश्र

 शाखा अधिकृत

9851234343

१४

 १९१६२५

 मुक्ता देवी पोखरेल

 शाखा अधिकृत

9849357179

१५

 १९५२२४

 पदमा कुमारी शर्मा,सापकोटा

 शाखा अधिकृत

9845031988

१६

२०२०४३

लक्ष्मी शिवकोटी

शाखा अधिकृत

9849423660

१७

१८९५६४

भुवनेश्वर जोशी

शाखा अधिकृत

9851141699

१८ १८९५६५ सावित्रा पौडेल शाखा अधिकृत 9841533135

१९

 ९९००२

 गोकुल प्रसाद सापकोटा

 टा॰ना॰सु॰

9841389076

२०

 १५२४४५

 जयराम सुनुवार

 लेखापाल

9851193001

२१

१९२९९

उद्दव बास्तोला

 ना॰सु॰

9842102939

२२

२०२६२१

कृष्णगोपाल हायजु

क.अ.

9841753028

२३

करार

मीरा मैनाली

क.अ.

9841364874

२४

 ११३०३०

 गोमा कुमारी खड्का

 खरिदार

9841922222

२५

 १९२३२३

 भगवती सिग्द्याल कोइराला

 खरिदार

9842899999

२६

 १६०४५८

 राजन थापा

 हलुका सवारी चालक

9841328817

२७

करार

अर्जुन गिरी

 हलुका सवारी चालक

9846280076

२८

करार

श्याम श्रेष्ठ

 हलुका सवारी चालक

9841400809

२९

 ८३२४७

 देवेन्द्र पराजुली

 कार्यालय सहयोगी

9860628795

३०

 १६८०६३

 निम प्रसाद पोखरेल

 कार्यालय सहयोगी

9841605183

३१

करार

अष्टमान महर्जन

 कार्यालय सहयोगी

9841394213

३२

करार

मिना विष्ट

 कार्यालय सहयोगी

9849243688