NEWS & UPDATES : 1. सम्मान गरिएकाे2. अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, Sept. 8 का सन्दर्रभमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको सूचना3. सूचीकृत गरिएको (अा‍.व. २०७४/०७५)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४/०७५)6. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड7. सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण8. विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सि.नं विवरण ब. उ. शि. नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
No Data Found